thương hiệu

Chọn độ tuổi

Friso Gold 1 400g

Friso Gold 1 400g

Dành cho trẻ từ 0 đến 6 tháng
Thị trường 231.471,9đ
Giá 1 lon
231.471,9 đ
Giá combo
229.724 đ

mua ngay

Friso Gold 1 900g

Friso Gold 1 900g

Friso Gold 1 900g bổ sung DHA, ARA, Đạm Whey, chất béo, chất xơ dinh...
Thị trường 480.371,4đ
Giá 1 lon
480.371,4 đ
Giá combo
475.707,6 đ

mua ngay

Friso Gold 2 400g

Friso Gold 2 400g

Dành cho trẻ từ 6 đến 12 tháng
Thị trường 235.365,3đ
Giá 1 lon
235.365,3 đ
Giá combo
233.588 đ

mua ngay

Friso Gold 2 900g

Friso Gold 2 900g

Dành cho trẻ từ 6 đến 12 tháng
Thị trường 469.710,9đ
Giá 1 lon
469.710,9 đ
Giá combo
465.150,6 đ

mua ngay

Friso Gold  3 400g

Friso Gold 3 400g

Dành cho trẻ từ 1 đến 2 tuổi
Thị trường 212.931,9đ
Giá 1 lon
212.931,9 đ
Giá combo
211.324 đ

mua ngay

Friso Gold  3 900g

Friso Gold 3 900g

Dành cho trẻ từ 1 đến 2 tuổi
Thị trường 421.043,4đ
Giá 1 lon
421.043,4 đ
Giá combo
416.955,6 đ

mua ngay

Friso Gold  3 1500g

Friso Gold 3 1500g

Dành cho trẻ từ 1 đến 2 tuổi
Thị trường 638.888,4đ
Giá 1 lon
638.888,4 đ
Giá combo
634.064 đ

mua ngay

Friso Gold 4 900g

Friso Gold 4 900g

Dành cho trẻ từ 2 đến 4 tuổi
Thị trường 391.194đ
Giá 1 lon
391.194 đ
Giá combo
387.396 đ

mua ngay

Friso Gold 4 1500g

Friso Gold 4 1500g

Được thiết kế đặc biệt để đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của trẻ đang...
Thị trường 590.777,1đ
Giá 1 lon
590.777,1 đ
Giá combo
586.316 đ

mua ngay

Friso Gold  5 900g

Friso Gold 5 900g

Dành cho trẻ 4 tuổi
Thị trường 434.660đ
Giá 1 lon
434.660 đ
Giá combo
430.440 đ

mua ngay

Friso Gold  5 1500g

Friso Gold 5 1500g

Dành cho trẻ 4 tuổi
Thị trường 656.419đ
Giá 1 lon
656.419 đ
Giá combo
650.046 đ

mua ngay

Friso Gold Mum Hương Cam 900g

Friso Gold Mum Hương Cam 900g

Dành cho phụ nữ mang thai
Thị trường 419.096,7đ
Giá 1 lon
419.096,7 đ
Giá combo
415.027,8 đ

mua ngay

Friso Gold Mum Hương Cam 400g

Friso Gold Mum Hương Cam 400g

Dành cho phụ nữ mang thai
Thị trường 207.926,1đ
Giá 1 lon
207.926,1 đ
Giá combo
206.356 đ

mua ngay

Friso Gold Mum Hương Vani 900g

Friso Gold Mum Hương Vani 900g

Dành cho phụ nữ mang thai
Thị trường 419.096,7đ
Giá 1 lon
419.096,7 đ
Giá combo
415.027,8 đ

mua ngay

Friso Gold Mum Hương Vani 400g

Friso Gold Mum Hương Vani 400g

Dành cho phụ nữ mang thai
Thị trường 207.926,1đ
Giá 1 lon
207.926,1 đ
Giá combo
206.356 đ

mua ngay