thương hiệu

Chọn độ tuổi

Friso Gold 1 400g

Friso Gold 1 400g

Dành cho trẻ từ 0 đến 6 tháng
Giá 1 lon
249.700 đ
Giá combo
231.471,9 đ

mua ngay

Friso Gold 1 900g

Friso Gold 1 900g

Friso Gold 1 900g bổ sung DHA, ARA, Đạm Whey, chất béo, chất xơ dinh...
Giá 1 lon
518.200 đ
Giá combo
480.371,4 đ

mua ngay

Friso Gold 2 400g

Friso Gold 2 400g

Dành cho trẻ từ 6 đến 12 tháng
Giá 1 lon
253.900 đ
Giá combo
235.365,3 đ

mua ngay

Friso Gold 2 900g

Friso Gold 2 900g

Dành cho trẻ từ 6 đến 12 tháng
Giá 1 lon
506.700 đ
Giá combo
469.710,9 đ

mua ngay

Friso Gold  3 400g

Friso Gold 3 400g

Dành cho trẻ từ 1 đến 2 tuổi
Giá 1 lon
229.700 đ
Giá combo
212.931,9 đ

mua ngay

Friso Gold  3 900g

Friso Gold 3 900g

Dành cho trẻ từ 1 đến 2 tuổi
Giá 1 lon
454.200 đ
Giá combo
421.043,4 đ

mua ngay

Friso Gold  3 1500g

Friso Gold 3 1500g

Dành cho trẻ từ 1 đến 2 tuổi
Giá 1 lon
689.200 đ
Giá combo
638.888,4 đ

mua ngay

Friso Gold 4 900g

Friso Gold 4 900g

Dành cho trẻ từ 2 đến 4 tuổi
Giá 1 lon
422.000 đ
Giá combo
391.194 đ

mua ngay

Friso Gold 4 1500g

Friso Gold 4 1500g

Được thiết kế đặc biệt để đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của trẻ đang...
Giá 1 lon
637.300 đ
Giá combo
590.777,1 đ

mua ngay

Friso Gold  5 900g

Friso Gold 5 900g

Dành cho trẻ 4 tuổi

mua ngay

Friso Gold  5 1500g

Friso Gold 5 1500g

Dành cho trẻ 4 tuổi

mua ngay