thương hiệu

Chọn độ tuổi

Grow Plus 2+ 1500

Grow Plus 2+ 1500

Công thức cao năng lượng, bổ sung vitamin và khoáng chất đáp ứng 100%...
Giá 1 lon
468.600 đ
Giá combo
333.679,5 đ

mua ngay

Grow Plus 1+ 1500

Grow Plus 1+ 1500

Sữa bột, đường tinh luyện, Maltodextrin, chất béo sữa, bột kem thực...
Giá 1 lon
468.600 đ
Giá combo
335.327,3 đ

mua ngay

Dielac Grow 2+ 900

Dielac Grow 2+ 900

Sữa bột, đường tinh luyện, Maltodextrin, chất béo sữa, chất béo MCT,...
Giá 1 lon
227.700 đ
Giá combo
183.435,12 đ

mua ngay

Grow Plus 2+ 900

Grow Plus 2+ 900

Sữa bột, đường tinh luyện, Maltodextrin, chất béo sữa, bột kem thực...
Giá 1 lon
301.840 đ
Giá combo
231.199,14 đ

mua ngay

Grow Plus 1+ 900

Grow Plus 1+ 900

Sữa bột, đường tinh luyện, Maltodextrin, chất béo sữa, bột kem thực...
Giá 1 lon
301.840 đ
Giá combo
232.794,23 đ

mua ngay

Dielac Grow 1+ 900

Dielac Grow 1+ 900

Sữa bột, đường tinh luyện, Maltodextrin, chất béo sữa, chất béo MCT,...
Giá 1 lon
232.980 đ
Giá combo
187.688,69 đ

mua ngay